<p><strong>Train Cancelled 1 November 2022</strong>: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਮੋੜਿਆ ਜਾਂ ਰੀਸ਼ਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ https://ift.tt/ina8fVg ਜਾਂ NTES ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।</p> <p>ਅੱਜ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 49 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।</p> <p>ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ</p> <p>ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://ift.tt/ina8fVg 'ਤੇ ਜਾਓ।<br />ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਨੂ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।<br />ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ Exceptional Trains ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।<br />ਹੁਣ ਰੱਦ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।<br />ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।<br />ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p>