ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ 23 ਸਾਲਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ , ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ [Collection] ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ 23 ਸਾਲਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ , ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ