ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ 

5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ


ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ 

 http://tinyurl.com/ExamUPSC